Bệnh viện Tâm thàn Nam Định tổ chức lớp học đào tạo liên tục: “Kỹ năng xử trí một số cấp cứu cơ bản và Kỹ năng chăm sóc người bệnh Tâm thần tại bệnh viện” cho bác sỹ, điều dưỡn

Bệnh viện Tâm thàn Nam Định tổ chức lớp học đào tạo liên tục: “Kỹ năng xử trí một số cấp cứu cơ bản và Kỹ năng chăm sóc người bệnh Tâm thần tại bệnh viện” cho bác sỹ, điều dưỡng

BVTâm thần – Triển khai Thông tư số 26/2020/TT- BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT- BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế; Nhằm mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc người bệnh. Bệnh viện Tâm thần Nam Định tổ chức lớp đào tạo liên tục về Kỹ năng xử trí một số cấp cứu cơ bản và Kỹ năng chăm sóc người bệnh Tâm thần tại bệnh viện cho 73 nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Nam Định bao gồm bác sỹ, điều dưỡng: (Có file chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *