Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ nhà cũ của bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ nhà cũ của bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

Trần Dũng (Theo Bệnh viện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *