BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH

Bản quyền thuộc về Trang tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Nam Định
Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Giám đốc phụ trách Th.s Trần Quốc Việt
 Địa chỉ: Đường Đệ Tứ – Phường Lộc Hạ – Tp. Nam Định
 Điện thoại: 0350 3647805 – Fax: 0350 3648856
 Email: bvttnd@gmail.com – Nam Định 2/9/2010
.