Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 – Điều trị nội trú

Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 – Điều trị nội trú

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

Công tác điều trị nội trú tại bệnh viện:

S

T

T

Nội dung chỉ tiêu kế hoạch

Kết quả đạt được

Ước tính cả năm 2009

6 th/2008

6 th đầu 2009

Chỉ tiêu giao

Đạt được

Đạt được

So với 6 th/2008

1

 Tổng số giường bệnh

160

165

103%

165

165

2

 Ngày sử dụng GB/năm

359

365

100%

365

365

3

 Ngày điều trị trung bình

34

36,6

107%

50

41

4

 Tổng số BN điều trị nội trú

848

805

95%

1205

1.477

5

 Tổng số ngày điều trị nội trú

28.938

29.484

102%

60.225

60.590

6

 Tổng số lần khám bệnh tại PK

1675

1.652

100%

4.000

4.000

7

 Tỉ lệ tử vong trước 24h

0%

0%

0

< 45

< 45

Nguyễn Phương (Theo Phòng Kế hoạch – Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *