Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 – Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng

Bản Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 – Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

Công tác điều trị bệnh nhân tâm thần dựa vào cộng đồng:

S

T

T

Nội dung chỉ tiêu kế hoạch

Kết quả đạt được

Ước tính cả năm 2009

6 th/2008

6 th đầu 2009

Chỉ tiêu giao

Đạt    được

Đạt được

So với 6 th/2008

1

 Tổng số BN quản lí

11.101

11.260

101%

11.500

11.400

 Tâm thần

6.966

7.091

101%

7.287

7.387

 Động kinh

4.135

4.148

100%

4.213

4.253

2

 BN phát hiện mới

119

116

97%

232

256

 Tâm thần

87

92

105%

167

192

 Động kinh

32

24

75%

65

64

3

 Tổng số BN cấp thuốc

7.114

7.058

99%

7.313

7.200

 Tâm thần

4.447

4.483

100%

4.641

4.550

 Động kinh

2.667

2.575

100%

2.672

2.650

4

 Số huyện BV phúc tra

4

5

125%

10

10

5

 Số xã bệnh viện phúc tra

98

105

107%

229

229

6

 Số xã huyện phúc tra

98

110

112%

229

229

7

 Xã duy trì

229

229

100%

229

229

8

 Lớp tập huấn

11

11

100%

11

11

 Lớp TH tại tỉnh

01

01

100%

1

1

 Lớp TH tại huyện

10

10

100%

1

1

 

Nguyễn Phương (Theo Phòng Kế hoạch – Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *