Danh sách học viên tham dự khóa đào tạo liên tục về đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hiện Quy trình đo lưu huyết não, điện não kỹ năng chăm sóc người bệnh cho điều dưỡng/ kỹ thuật viên và hướng dẫn vệ sinh, phân loại/xử lý chất thải cho hộ lý/y công/nhân viên phục vụ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *