CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH

1/ Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:

a. Tiếp nhận khám, cấp cứu và điều trị cho người bệnh về chuyên khoa Tâm thần để khám chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

b. Giải quyết các bệnh chuyên khoa Tâm thần thuộc khu vực tỉnh Nam Định.

c. Tham gia khám giám định sức khoẻ Tâm thần và khám giám định Pháp y Tâm thần khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

2/ Đào tạo cán bộ:

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành về chuyên ngành Tâm thần của các trường đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc trung học đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc trung học.

b. Tổ chức đào tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên khoa cho các cán bộ, viên chức trong bệnh viện và tuyến dưới trong hệ thống màng lưới chuyên khoa.

3/ Nghiên cứu khoa học về Y học:

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực Tâm thần ở cấp  Bộ và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

b. Tham gia với y tế cơ sở triển khai chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chương trình chuyên khoa Tâm thần tại cộng đồng.

4/ Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a. Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa Tâm thần ở tuyến huyện và những người hành nghề tư  về chuyên khoa trong khu vực để phát triển và nâng cao kĩ thuật chuyên khoa.

b. Kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chương chăm sóc sức khoẻ Tâm thần tại cộng đồng.

5/ Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.

6/ Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo qui định của Nhà  nước.

7/ Quản lí kinh tế:

a. Có kế họạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước vể thu chi ngân sách của bệnh viện. Từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

c.Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ HOÀNG VĂN NGHĨA

(Đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *