KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TUYẾN HUYỆN, TP Triển khai Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần năm 2022

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 – 2025 tỉnh Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SYT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế Nam Định về việc phân công cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH – BVTT ngày 26/4/2022 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định về phòng, chống rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại tuyến cơ sở, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định lập kế hoạch tập huấn chuyên môn chuyên khoa tâm thần năm 2022 cho các y bác sỹ thuộc Trung tâm y tế huyện, thành phố, cán bộ phụ trách chuyên khoa tuyến xã và các cộng tác viên, người nhà bệnh nhân ở các xã với nội dung cụ thể sau:

– Tập huấn chuyên môn chuyên khoa tâm thần, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân.

– Nâng cao sự hiểu biết về bệnh tâm thần, cách quản lý, chẩn đoán, chăm sóc, giúp bệnh nhân tâm thần phục hồi chức năng tâm lý, chức năng lao động.

– Lập hồ sơ bệnh án, quản lý, điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

– Triển khai, xây dựng các mô hình điểm quản lý và điều trị bệnh nhân trầm cảm ở tuyến cơ sở.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

– Nâng cao nhận thức về bệnh tâm thần, giúp người dân chủ động phòng tránh và phát hiện sớm bệnh.

– Góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an sinh xã hội.

 

Một số hình ảnh trong quá trình tập huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *