ĐẠI HỘI CHI BỘ BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 17/06/2022 Bệnh viện Tâm thần Nam Định tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Đến dự hội nghị gồm có đồng chí Trần Huy Đoàn Đảng Ủy Viên Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Vũ Việt Dưỡng Đang Ủy Viên Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Đức Toàn Đảng Ủy Viên Sở Y tế, đồng chí Trần Quốc Việt Phó Giám Đốc Phụ trách bệnh viện Bí Thư Chi Bộ và 41 đồng Chí Đảng viên

Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Nam Định có 42 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Bệnh viện đã cùng nhau đoàn kết khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thắng lợi vào Nghị quyết của Đảng. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng và đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Bệnh viện đã xây dựng, tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo cho chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị, chăm sóc bệnh nhân toàn diện.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 06 đồng chí, đồng chí Trần Quốc Việt – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *