Chương trình đào tạo liên tục cho bác sỹ, y sỹ về tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

Chương trình đào tạo liên tục cho bác sỹ, y sỹ về tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

Trần Dũng (Theo Bệnh viện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *