Chương trình đào tạo liên tục Cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hiện quy trình đo lưu huyết não, điện não; Kỹ năng chăm sóc người bệnh cho Điều dưỡng/Kỹ thuật viên và hướng dẫn vệ sinh, phân loại/xử lý chất thải cho Hộ lý/Y công/Nhân viên phục vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *