Bệnh viện Tâm thần Nam Định tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Ngày 29/12/2020 Bệnh viện Tâm thần Nam Định tiến hành tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Đoàn kiểm tra:

Tiến hành kiểm tra chấm điểm bệnh viện theo bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế có bảng phân công chi tiết kèm theo.

Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của các khoa phòng trong toàn Bệnh viện

Đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại trình Giám đốc Bệnh viện.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *