Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Nam Định - Nam Dinh Psychiatric Hospital | Tin tức | Văn bản pháp quy | Quyết định số 2756/2004/QĐ-BYT ngày 13/8/2004 của Bộ Y tế
Trang chủ Albums Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Thăm dò dư luận
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Giới thiệu Bệnh viện
  Tin tức - Sự kiện
  Khám chữa bệnh
  Chỉ đạo tuyến
  Phổ biến kiến thức
  Thông tin Y học
  Nghiên cứu khoa học
  Thể thao văn hoá
  Văn bản pháp quy
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Thành viên có mặt 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000568173
IP của bạn: 3.236.122.9
 Liên kết 


 
Tin tức » Văn bản pháp quy 10.05.2021 07:34
Quyết định số 2756/2004/QĐ-BYT ngày 13/8/2004 của Bộ Y tế
17.08.2010 14:10

Xem hình
Điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.


 

BỘ Y TẾ
Số:2756/2004/QĐ-BYT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc­­­­­­­­­­­

Hà Nội, ngày13tháng8năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

-Căn cứ Nghị định số 49/ 2003/NĐ-CP ngày 15-5-2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

-Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13-8-1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Điều lệ BHYT và quy định tại khoản 3 mục IV phần B của Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19-12-1998 của Bộ Y tế hướng dẫn khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế về thẩm quyền điều chỉnh hệ số k để các định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế;

-Căn cứ Công văn số 2050/BHXH-GĐYT ngày 22-7-2004 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh trần thanh toán điều trị nội trú; 

-Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và của các cơ sở y tế, trên cơ sở tình hình biến động về giá thuốc, giá vật tư tiêu hao y tế trong thời gian qua;

-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh hệ số k từ 1,1 lên 1,2 để làm cơ sở xác định trần thanh toán chi phí điều trị nội trú đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2004.

Điều 2. Hệ số k bằng 1,2 được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Điều trị, Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các Bộ ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Trần Chí Liêm

 

Gửi qua YM

Những bản tin khác: Tìm kiếm 
Tìm trên trang
Tìm bằng Google
 Thông tin 

_THOI_TIET

 Thăm dò dư luận 
Bạn biết Website này qua đâu?

 Bạn bè
 Giới thiệu
 Báo chí
 Website khác
 Công cụ tìm kiếmKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 53
Thảo luận: 0
 Bài viết mới nhất 
 Hỗ trợ trực tuyến 
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thăm dò dư luận

Thời gian mở trang: 0.443 giây. Số lần truy cập CSDL: 12
Bản quyền thuộc về Trang tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Nam Định
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Th.s Hoàng Văn Nghĩa
Địa chỉ: Đường Đệ Tứ - Phường Lộc Hạ - Tp. Nam Định - Điện thoại: 0350 3647805 - Fax: 0350 3648856
Email: bvttnd@gmail.com - Nam Định 2/9/2010
.