Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Nam Định - Nam Dinh Psychiatric Hospital | Tin tức | Giới thiệu Bệnh viện | Chức năng - Nhiệm vụ của các Phòng
Trang chủ Albums Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Thăm dò dư luận
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Giới thiệu Bệnh viện
  Tin tức - Sự kiện
  Khám chữa bệnh
  Chỉ đạo tuyến
  Phổ biến kiến thức
  Thông tin Y học
  Nghiên cứu khoa học
  Thể thao văn hoá
  Văn bản pháp quy
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Thành viên có mặt 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000568193
IP của bạn: 3.236.122.9
 Liên kết 


 
Tin tức » Giới thiệu Bệnh viện 10.05.2021 08:49
Chức năng - Nhiệm vụ của các Phòng
20.09.2009 20:43

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

a/ Nhân sự:

 

- Trưởng phòng: CNKT  Nguyễn Bá Linh

- Phó trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Thị Phương

Phó trưởng phòng: CNKT Nguyễn Thanh Phương

- Tổng số cán bộ viên chức: 8 người

 b/ Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

 
 
 

- Tổ chức triển khai toàn bộ công tác tổ chức hành chính quản trị trong bệnh viện:

 
 
 

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong toàn bệnh viện, xây dựng các đề án cải tạo nâng cấp bệnh viện theo qui hoạch.

 
 
 

- Tổ chức thực hiện sửa chữa, duy tu cơ sở nhà cửa, máy móc thông dụng của bệnh viện theo kế hoạch.

 
 
 

- Tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ hoạt động của bệnh viện như: phương tiện vận tải, điện nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

 
 
 

- Phối hợp với các khoa, phòng, ban trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch bệnh.


  PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

a/ Nhân sự:

- Trưởng phòng: Thạc sĩ Trần Quốc Việt 

- Phó trưởng phòng: CN Nguyễn Đức Trí

- Tổng số cán bộ viên chức: 04 người.

b/ Chức năng:

- Lập kế hoạch hoạt động của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

 

- Tổ chức theo dõi đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế bệnh viện.

 

- Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.


  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

a/ Nhân sự:

- Trưởng phòng : Cử nhân Nguyễn Trung Kiên

- Phó trưởng phòng: Cử nhân Bùi Thị Cài

- Tổng số cán bộ viên chức: 07 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện toàn bộ tài chính kế toán của bệnh viện theo qui định của nhà nước.

 

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

 

- Tổ chức công tác kế toán bệnh viện theo đúng qui định hiện hành.

 

- Quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định, phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện, tham gia các chương trình, dự án, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.


PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 a/ Nhân sự:

- Trưởng phòng: Cử nhân Mạc Thị Hồng Nhung

- Phó trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Xuân Quân

- Tổng số cán bộ viên chức: 03 người.

b/ Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện:

 

- Lập kế hoạch điều dưỡng chăm sóc toàn diện người bệnh của bệnh viện. Hướng dẫn các khoa lâm sàng xây dựng và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa, đôn đốc kiểm tra công tác của các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý, thực hiện đúng kỹ thuật chuyên môn.

 

- Kiểm tra và thực hiện tốt công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đào tạo, hướng dẫn điều dưỡng và kỹ thuật viên để nâng cao kỹ năng chăm sóc phục vụ người bệnh.

 

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh.


 PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

a/ Nhân sự:

- Phó trưởng phòng: Bác sĩ Nguyễn Nam Anh

- Tổng số cán bộ viên chức: 03 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

 

- Triển khai thực hiện dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng thuộc trương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế.

 

-  Phối hợp với các khoa phòng tổ chức công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác khi được bệnh viện giao.Nguyễn Phương (Theo Nội bộ)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Tìm kiếm 
Tìm trên trang
Tìm bằng Google
 Thông tin 

_THOI_TIET

 Thăm dò dư luận 
Bạn biết Website này qua đâu?

 Bạn bè
 Giới thiệu
 Báo chí
 Website khác
 Công cụ tìm kiếmKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 53
Thảo luận: 0
 Bài viết mới nhất 
 Hỗ trợ trực tuyến 
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thăm dò dư luận

Thời gian mở trang: 0.178 giây. Số lần truy cập CSDL: 12
Bản quyền thuộc về Trang tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Nam Định
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Th.s Hoàng Văn Nghĩa
Địa chỉ: Đường Đệ Tứ - Phường Lộc Hạ - Tp. Nam Định - Điện thoại: 0350 3647805 - Fax: 0350 3648856
Email: bvttnd@gmail.com - Nam Định 2/9/2010
.